ด้วยสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการสำหรับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เป็นเวลา ๓ วันในระหว่าง วันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหัวข้อ “นักกำหนดอาหารกับการเปลี่ยนแปลงในยุคนวัตกรรมพลิกผัน: Dietitian in a Disruptive Innovation Era” โดยเน้น เรื่อง Update Guideline Nutrition and Diet Therapy (EN/DM/CKD), Nutrition,Immunity and Chronic Age-Related Diseases, Beyond Obesity, Nutrition for Runner, Professional Competency, พรบ.วิชาชีพนักกำหนดอาหาร, Functional Foods, Medical Foods,Plant -Based Diet, IDDSI and Stroke Guideline 2019, Cancer Research, Are You Ready to Work with an Outsourcing Hospital Foodservice, การเตรียมพร้อมรับประเมินงานคุณภาพ HA and JCI, How to Design Innovative Nutrition Education Tools?, Adding Value to Local Food/Ingredients, Work Shop และ Case Study. โดยคาดว่าจะมี นักกำหนดอาหาร/ นักโภชนาการ/ โภชนากรและบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลเอกชนประมาณ ๓๐๐-๓๕๐ คน เข้าร่วมประชุม และที่เหลือจะจัดเป็นงานประชุมออนไลน์ทั้งหมด

สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย