ลงทะเบียน


สถานะภาพ กำหนดเวลา ค่าลงทะเบียน
ONSITE
สมาชิก ภายในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ภายในวันที่ 23 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ปิดรับลงทะเบียน
ไม่ใช่สมาชิก ภายในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ภายในวันที่ 23 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ปิดรับลงทะเบียน
ONLINE
สมาชิกฯ และไม่ใช่สมาชิกฯ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ท่านละ 500 บาท
นิสิต/นักศึกษา ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ท่านละ 300 บาท
รับเฉพาะ Online เท่านั้น (และให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษาในการสมัครด้วย)

รายละเอียดและเงื่อนไข

  • โอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 405-791942-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา อเวนิว รัชโยธิน ชื่อบัญชีสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
  • หมดเขตรับสมัคร ONSITE วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (ขณะนี้ผู้เข้าร่วมประชุมเต็มแล้ว), ONLINE วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 งดรับการลงทะเบียนและชำระเงินในวันประชุม
  • ถ้ามีเหตุให้งานประชุมต้องยกเลิกจัดงาน อันเนื่องมาจากโรค covid19 หรือ ปัญหาสภาวะบ้านเมือง และมีคำสั่งจากรัฐบาลให้ยกเลิกงานประชุม ทางสมาคมจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

หมายเหตุ :
การลงทะเบียนจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยได้รับค่าลงทะเบียนพร้อมใบสมัคร และสำเนาการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยส่งไปที่ บริษัท วายด์บลู จำกัด 19/2 เอกมัย ซอย10, สุขุมวิท 63, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ, 10110

ผู้ประสานงาน คุณภูมิสิริ ใจเย็น E-mail: thaidietetics.conference@gmail.com มือถือ 091-0077-508, 096-850-0777 Fax:02-714-2656