SPONSORSHIP OPPORTUNITY


 • บริษัท ไทย โอซูก้า จำกัด
 • บริษัท แบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เนสท์เล่ (ไทย ) จำกัด
 • บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด
 • บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด
 • บริษัท ไทย นิวทริชั่นเทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
 • บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด
 • บริษัท มา-จัสมิน จำกัด
 • บริษัท Eatwell.co.
 • บริษัท เอวิสดอม บิสสิเนสส์ จำกัด
 • บริษัท เคทูเอ็น มาเก็ตติ้งโซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
 • บริษัท กมลสุโกศลอิเล็คทริค จำกัด
 • บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จำกัด
 • บริษัท ยูซิง จำกัด
 • บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด
 • บริษัท นิวทรินอส จำกัด
 • บริษัท ไข่สุข จำกัด
 • โครงการสงฆ์ไทยห่างไกลโรค
 • บริษัท Real ผงปรุงรสโซเดียมต่ำ
 • บริษัท ข้าว ซี.พี จำกัด
 • บริษัท Hokto Corporation (Thailand)
 • Fuji Oil Holdings lnc., Japan
 • Quest computer Co.Ltd., Japan
 • เครือข่ายลดการบริโภคเค็ม
 • เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
 • สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล “หน่วยรับรองใช้สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ”(ม.ส.ภ.)
 • สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
 • สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
 • โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทช)
 • เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • บูธแสดงโชว์อาหาร Soy bean 12 รายการ